mandag 8. desember 2014

Under opplæring - Giellaoahpahalli

Sametinget har et prosjekt for å fremme samisk språk. Prosjektet "sámás muinna - snakk samisk te'mæ"
Snakk samisk te'mæ - Sametinget
Sámás muinna - blogg - Skrevet av språkambassadørene.
Bestill gratis lommeparlør armbånd og buttons

Barnehagen vil henge seg med på dette prosjektet. Jeg har fått button fra Sametinget hvor det står "Under opplæring" og "Giellaoahpahalli"(på nordsamisk). "Sámás muinna" og "Snakk Nord-samisk te'mæ" Dette skal prosjektdeltakere få og jeg håper dere blir å bruke de. Dette er for å minne oss i barnehagen om at dere har lyst å lære mer samisk i hverdagen og for å minne oss om å snakke mer samisk til dere.

Alle får også samisk lommeparlør. og armbånd.

#sámásmuinna #snakksamisktemæ

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar