fredag 20. juni 2014

Geasse sánit - Ord for sommeren

Sommer og ferie og nye ord - på samisk

Geassi ja luopmu  ja ođđa sánit

Geassemánnu (uttales gæssemanno) betyr sommermåneden - Juni.
Suoidnemánnu (uttales soåidnemanno) betyr gressmåneden - Juli.

Borgemánnu (uttales bårgemanno) betyr "reinen har felt pels"måned - August. Bildet er fra et mini-potetland barnehagen hadde en august. Men det året ble potetene tatt opp veldig tidlig.

Čuoikka (uttales tjoåikka) - Mygg.

Iisa (uttales iisa) - Is, om fløteis eller saft is.
Lákca jiekŋa (uttales laktsa jieknja) - Fløteis, og dette er vel egentlig det korrekte ordet.

Báhkka (uttales bahkka) - Varmt i været.
Bivval (uttales bivval) - mildt/varmt om været, gjerne om våren eller høsten.

Báhkas (uttales bahkas) - For varmt, om mat, drikke, ovn, bål og liknende.

 Čoaskis (uttales tjåaskis) - Kaldt, om været.
Galmmas (uttales galmmas) - Kaldt, drikke, mat, luften ute eller inne, is og liknende.

Arvi (uttales arvi) - Regn.
Men på bildet over er det:
Šlahtti (uttales shlahtti, lyden sh som i det engelseke orden "she") - Sludd,
som det var tirsdag 16. juni 2014 kl. 11.15 i Alta.

Buorre geassi - God sommer

Hvordan lese samisk

onsdag 18. juni 2014

Hvordan hilse på samisk - Moht dearvvahit sámegilli

Hei 

Når du skal hilse på samisk er "Hei!"  ganske enkelt og rett frem. Alle forstår det. Men jeg personlig liker om noen tar seg bryet med å hilse på meg på mitt hjertespråk. 

Bures - uttales "bores"

Besvares med "Bures!". Dette er håndhilsning. Det er også skikk å reise seg når folk håndhilser på deg, og det er den som kommer som forventes å ta initiativet til å håndhilse. Du skal håndhilse de som du ikke har hilst på før, om det er lenge siden du har sett denne personen, eller om det har skjedd livs endringer siden sist du har sett vedkommende. F.eks. giftet seg, mistet noen, fått barn, og liknende. 

Buorre beaivvi - uttales "boårre bæivvi"

Betyr God dag, og kan besvares med "Buorre beaivvi!"  eller "Ipmel atti!". Ipmel atti betyr rett oversatt "Gud ga" (den gode dagen). 

Buorre iđit (uttales boårre ithit) og her uttales th som i det engelsek ordet the - God morgen

Buorre eahket (uttales boårre æhket) - God kveld

Buorre idja (uttales boårre idd`ja) - God natt

Disse tre kan besvares som "Buorre beaivvi", men da selvsagt med det samme som du blir hilst med. God dag for God dag, god morgen for god morgen osv. 

Mana dearvan - uttales mana dærvan

Sies når noen skal dra, av den som blir igjen. Dette betyr "dra vel". 

Báze dearvan - badse dærvan

Sies når du skal dra, til den som blir igjen. Dette betyr "bli igjen vel".

Også kommer de hilsninger som gjelder nå:

Buorre geassi (boårre gæssi) - God sommer

og

Buorre geasseluopmu (boårre gæsseloåpmo) - God sommerferie