tirsdag 30. september 2014

Girjjiid lohkkat - Lese bøker

Det å lese barnebøker for og sammen med ditt barn kan være en måte å utvide ditt samiske ordforråd. 

Det kan være hensiktsmessig å velge en bok som passer for deg og din samiskspråklige kompetanse.
Er du helt nybegynner kan boka  "MU VUOSTAŠ DUHÁT SÁNI" være den du velger. Er du litt viderekommende kan du velge boka "Beagabeaga ja Biera". 


Det er lurt å ta hensyn til alderen på barnet du skal lese til. Temaet og historien i boka må passe til barnet også. Men det finnes bøker som er lettleste men likevel ment for litt eldre barn. Og skulle du velge en bok som har mye tekst, vil det være viktigst å fortelle om boka på samisk enn å lese hele teksten og hele boka.
Å ha sett gjennom boken du har tenkt å lese eller fortelle til barnet vil kunne gi deg selvtillit, trygghet og litt flyt i lesingen eller fortellingen. 
Når du har funnet den boka du vil lese eller fortelle til barnet, kan du se gjennom den, lese den for deg selv og bli litt kjent med de ordene som er i boka. Hvis det er noen ord som du er usikker på kan du spørre noen som kan samisk. Eller så kan du spørre barnet om hva ting er. Tenk deg hvor stolt barnet blir om det kan lære noe til deg som voksen.

Så lykke til. Bare å spørre om du har noen spørsmål.


Les for meg - babyverden.no

mandag 15. september 2014

Hensikte med at foreldre lære samisk og hva hver enkelt forelder kan gjøre selv

Spørsmål og svar

Hva oppnår jeg med å lære samisk, og ved å begynne å bruke samisk hjemme?

Hjemme er det stedet hvor vi bruker mesteparten av vår tid sammen med vår familie. Her er det familien som bestemmer reglene for bruk av samisk. Når barn skal lære seg et språk, trenger de å høre det språket mye og de trenger å oppleve positive holdninger om samisk språk. Hjemmet har stor innflytelse over barna og kan på den måten skape et miljø som oppmuntre barna til å lære seg og til å snakke samisk. 

Vil mine begrensede språkkunnskaper i samisk hjelpe mine barn?

Å snakke samisk hjemme er ikke en alt-eller-ingenting sak. Begynn å bruke det du allerede kan. Å ha som målsetting å utvide dine kunnskaper i og på samisk. 
Det er flere måter du kan gjøre dette på, blant annet:
  • begynne på samiskkurs
  • les samiske barnebøker sammen med og for dine barn
  • skriv gjenstanders navn på papir og lim de fast rundt omkring i hjemmet. 
  • tilbringe tid sammen med de som kan mer samisk enn deg
Når du som forelder bruker noen samiske ord, og viser interesse for det samiske språket, vil dette øker statusen til det samiske språket for ditt barn. Jeg har selv opplevd at barn sier: "Oja du kan også samisk!" eller: "Min pappa kan også litt samisk!". Det foreldre viser interesse for, viser barn også mer interesse for. 

Når jeg snakker samisk til mine barn så svarer de på norsk. Hva kan jeg gjøre?

Det er ingen grunn til å miste håpet. Barna vokser opp med norsk overalt, og det er normalt for barn å imitere det de hører mye av. Men, hvis du snakker samisk til barnet, hvis du setter barnet ditt i samisk barnehage og på samisk skole/klasse, er det en veldig god sjanse for at barnet vil snakke samisk flytende når det vokser opp. Hvis du har inntrykk av at barnet ditt forstår samisk er det liten grunn til å begynne å snakke norsk til barnet. 
Det er her også viktig å vise barnet at det er greit å snakke norsk også. Det å lære samisk skal og bør ikke gå på bekostning av den norskspråklige utviklingen. Barn skal ikke føle at deres språk er mindre verdt enn andres, uansett hvilke språk det velger å bruke i ulike sammenhenger. 


Barnet mitt sier at det ikke forstår samisk når jeg snakker til det. Hva kan jeg gjøre?

Det kan hende barnet forstår mer norsk enn samisk. Det er likevel ikke grunn til å slutte å snakke samisk med barnet. Det kan noen ganger være hensiktsmessig å avtale med barnet at dere for eksempel snakker samisk når dere spiller brettspill, spiser kvelds, middag, frokost eller andre situasjoner. Dette vil gi en tydeligere ramme for når det forventes at barnet skal svare på samisk, og når det ikke forventes. En vil nødig skape en slik situasjon at barnet ikke tør eller vil snakke med sine foreldre for at det er redd for å ikke kunne imøtekomme de krav foreldrene har. 

Noen linker om flerspråklig læring