tirsdag 19. november 2013

Lese samisk

Samiske bokstaver: 

Uttale av samiske bokstaver:


Á/á utales med med litt ekstra trykk. Som forskjellen på a-lyden i natt og mat. Á er som a i mat. Mánná(barn)
C/c utales som ds som i navnet Mads. Cumma (kyss)
Č/č utales som kj i kjole. Čáppat (pen)
Đ/đ uttales som th i det engelske ordet the. Ođđa (ny)
Ŋ/ŋ uttales som ng i ordet eng. Seaŋga (seng)

Ŧ/ŧ utales som th i det engelske ordet mouth. Muoŧŧa(tante, morsiden som er yngre enn mor)
U/u og O/o har engelsk uttale. Uksa(dør), Olggos(ut)
Z/z uttales ds som i den engelske slangen meds(som i medisiner). Gazzat(spise med skje f.eks. grøt)
Ž/ž utales djt eller som det engelske ordet edge. Oažžut(få noe)

Her er en link til en side som skal lære deg litt nordsamisk på 9 min.

I samisk har vi også diftongene:

EA/easom i eadni(mamma) uttales i to stavelser ead-ni ikke e-ad-ni
IE/ie som i giella(språk) uttales i to stavelser giel-la og ikke gi-el-la
OA/oa som i oabba(søster), uttales i to stavelser oab-ba
UO/uo som i guolli(fisk), uttales i to stavelser, guol-li


Bøker som kan være lett å lese:

Duomma-bøkene. Tomas-bøkene på samisk.
Emma-bøkene. Emma- bøkene på samisk.
Mu vuosttaš duhat sánii - Mine 1000 første ord
In muital, Jens Martin Mienna (ungdomsbok)
Bamse tegneseriene er kommet ut på samisk.
Vel, og ellers er det slik i samisk at du skal ha trykk tidlig i ordet. Som for eksempel navnet Ellen, hvor trykket er i slutten av navnet på norsk. Også Elle, hvor trykket er tidlig på ordet på samisk.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar