tirsdag 25. november 2014

Skábma - Mørketid

Her er noen ord for årstiden.


Borga, uttalses bårga - Snevær

Buolaš, uttales boålasj - Kaldt, om vær.

Skábma roađđi, uttales skaabma råaththi, hvor th uttales som th i det engleske ordet the - Mørketids solrødme. 

 Olgun lea čuvvggodeamen - Ute lysner det til dag. 
Uttales: ålgon lea kjovggodeamen, hvor kj har samme lyd som kj i kjole.

 Njalkkas, uttales njalkkas - Glatt
Gáljjin uttales gaaljjin - Blnkis, holke

 Dálveskuovat, uttales daalveskoåvat - Vintersko

Olgun lea čuvvggodeamen - Ute lysner det til dag. 
Uttales: ålgon lea kjovggådeamen, hvor kj har samme lyd som kj i kjole. 

Ritni, uttales ritni - Rim på f.eks. trær.

Skábma áigi=mørketid

Lávlunboddu=sangsamling

Násti=stjerne

Guovssahas=nordlys

Mánnu=måne

Seavdnjat=mørkt

Lummalámppá=lommelykt

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar