mandag 26. januar 2015

Diverse link fra facenook.com sidene til språkprosjektet.

Diverse link som er blitt publisert på facebook.com sidene til språkprosjektet. 


e-skuvla: E-skuvla tilbyr GRATIS nettbaserte kurs i nord-, lule- og sørsamisk. Til skolene tilbyr E-skuvla nettbaserte læremidler i og på samisk samtfjernundervisning i samisk for elever i grunnskole og videregående opplæring. E-skuvla er en offentlig godkjent nettskole.

kursa.oahpa.no: Interaktiv samiskopplæring på internett med læringsstier for Universitetene i Tromsø og Helsingfors.

oahpa.no: Velkommen til Oahpa-sidene!I den vannrette menyen øverst er linker direkte til Oahpa-programmene.

Lær nordsamisk på 9 min: Her kjem ei kort innføring i nordsamisk uttale. Nærare grunngjeving for å lære seg grunnprinsippa i samisk rettskriving trengst vel ikkje her til lands, vi grip med denne ortografiske innføringa rett inn i brennbare politiske spørsmål, og vil med ein gang åtvare om at det som her følgjer er i samsvar med den nye samiske læreplanen.

Karasjok-opprøret: Jeg fikk ikke til å spille av denne filmen, men prøv likevel.

Álttá sámi festivalOm Altas samiske festival som er i februar.

Norsk-Samisk Ordbok : Nettbasert ordbok.
Sámi-Dáru sátnegirji: Nettbasert ordbok.

Hjertespråkets talskvinne:Aasta Joma Granefjell reagerer kraftig når foreldre til barn med utfordringer på skolen blir rådet til å kutte ut det samiske språket fordi barnet «har nok å stri med allikevel».


Barnehagens hjemmeside:Álttá Siida mánáigárdi lea sámegielat mánáigárdi Áltás. Mis leat gobma ossodaga, ja sadji 54 mánnái. Álttá Siida barnehage er en samiskspråklig barnehage i Alta. Vi har tre avdelinger og det er plass til 54 barn.

Boađe mu mielde: E-girji. E-bok.

Almanakk på samisk til iPhone

Jaskes daistaleapmi/Den stille kampen: Norsk dokumentar om samenes situasjon i Nordkalotten.

Har du noen link du mener er aktuelle i denne sammenheng, gi meg beskjed så legge jeg det inn her.

Sámás muinna: Sametingets prosjekt for å fremme de samiske språkene. 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar